Zásady aplikácie cookies na webových stránkách inconpremium.sk

Obchodná korporácia Window Holding a.s., IČO: 28436024, so sídlom Lázně Toušeň, Hlavní 456, PSČ 25089, spisová značka B 14506 vedená na Mestskom súde v Prahe, používa tzv. cookies, tags a ďalšie obdobné technológie (ďalej iba „cookies“). Cookies umožňujú poskytnúť informácie prispôsobené potrebám zákazníkov a ďalej ich efektívnu administráciu.

Cookies zhromažďujú informácie o zvyklostiach návštevníka webových stránok (ďalej iba „návštevník“) pri vyhľadávaní, pomáhajú vytvoriť profil návštevníka a sú využívané s cieľom lepšieho zacielenia reklamy na návštevníka. Tiež sa využívajú pre obmedzenie počtu reklamných zdelení voči jednému návštevníkovi a zefektívňujú reklamné kampane.

Cookies sa rozumejú informácie uchovávané v jednoduchých textových súboroch, umiestených na počítači návštevníka z webovej siete. Tieto cookies môžu byť čítané webovými stránkami behom neskorších návštev. Informácia uložená v cookie môže mať vzťah k chovaniu návštevníka pri prechádzaní webovej stránky, alebo obsahovať jedinečné identifikačné číslo, takže si ho webová stránka bude môcť „pamätať“ pri jeho ďalšej návšteve.

Existujú dva druhy cookies, ktoré používajú webové stránky. Trvalé cookies sú uložené na pevnom disku návštevníka po dlhšiu dobu. Relačné cookies sú uložené vo vyrovnávacej pamäti behom návštevy webovej stránky a sú automaticky zmazané z počítača v okamihu, kedy sa návštevník odpojí od internetu.

Účelom trvalých cookies je mimo iného uľahčiť ďalšie vyplnenie skôr poskytnutých údajov návštevníkovi, a zhromažďovanie informácií o zvyklostiach pri vyhľadávaní na webovej stránke (čím môže byť modifikovaná mimo iného aj reklama dostupná vo webovom prehliadači cielená priamo na záujmy osoby, ktorá pri predchádzajúcej návšteve webovej stránky zadala určité údaje, či už údaje osobné alebo iné), zadané napr. vo formulári pre vyhľadávanie služieb alebo produktov EPRAVO.CZ.

Pri práci s cookies budeme využívať tieto druhy cookies:

Aplikačné cookies – nutné pre správny beh aplikácie a prípadného procesu pri nákupe v našom e-shope

Cookies s preferenciou užívateľských  údajov  – ukladajú skôr zadané údaje napr. o údajoch k prihláseniu, preferenciách atď.

Meracie cookies – najmä pre monitoring návštevnosti a výkonu webových stránok (Google Analytics)

Cookies určené na personalizáciu reklamy

 

Nastavenie prehliadača a nastavenie cookies

V prípade, že návštevník nesúhlasí s využitím služby poskytovanej tzv. cookies, môže postupovať podľa pokynov uvedených v záložke svojho internetového prehliadača „Help“ a deaktivovať tak ukladanie všetkých súborov cookies vo svojom počítači.

Okrem trvalej deaktivácie ukladania cookies je možné tieto súbory manuálne zmazať z počítača (obvykle pomocou klávesovej skratky: CTRL + SHIFT + Delete) po každej návšteve webovej stránky.

S ohľadom na výhody, ktoré umožňujú tieto cookies však odporúčame ich využívanie.

Kontakt

V prípade otázok alebo pripomienok alebo v prípade, že nesúhlasíte s využitím služby poskytovanej tzv. cookies, nás neváhajte kontaktovať na našej adrese [ * ] prípadne poštou na adrese Lázně Toušeň, Hlavní 456, PSČ 25089.

Naše realizácie