Doprava

Zaisťujeme dopravu a rozvoz okien až k zákazníkovi

Preprava okien je zdarma.

  • Všetky výrobky prepravujeme profesionálne zabalené na nákladných vozoch vybavených špeciálne pre prepravu okien a dverí.
  • Okná aj dvere je nutné prepravovať (skladovať) vo vertikálnej polohe, jednotlivo (na špeciálnych stojanoch) alebo v 2-3 vrstvách (na tzv. stĺpikových paletách).
  • Miesta skladovania by mali byť suché a vetrané, chránené pred atmosferickými zrážkami.
  • Ložná plocha aj bočné strany prepravného prostriedku musia byť čisté a nesmú obsahovať ostré výstupky, aby nedošlo k poškodeniu výrobku.
  • Výrobky sú zložené tak, aby plocha krídel bola rovnobežná s osou jazdy a pripevnené do stredu ložnej plochy pomocnými bezpečnostnými pásmi k zaisteniu ich stability proti prípadnému posunu behom prepravy.

Naše realizácie